Intervju med kjkkenkokk

Forrige torsdag dro noen av oss til Egon for stille noen sprsml til den daglige lederen angende urban dyrking. Vi hadde forberedt en sprreunderskelse som skulle besvares. Da vi kom p Egon, ble vi mtt av den daglige lederen. Hun kunne ikke besvare noen av sprsmlene vre angende urban dyrking, s i stedet snakket vi med en av kjkkenkokkene; Lasse.

Dyrker dere egne urter? Hvis ikke; hvorfor ikke?

Lasse: Siden Egon er en spass stor kjede, har ikke vi anledning til dyrke egne urter. Hvis alle Egon-restaurantene skulle gjort det, ville det vrt veldig varierende kvalitet p maten fra restaurant til restaurant. Dette er rett og slett fordi vi har for hyt forbruk.

Bruker dere mye urter til maten?

Lasse: Vi bruker for det meste kun trket oregano og basilikum. Oreganoen kjper vi som oftest i kilobtte, mens vi kjper bunter med basilikum. Ellers bruker vi jo mye forskjellig salater.

Omtrent hvor mye salat gr i lpet av en uke?

Lasse: Dette varierer veldig periodevis. I en vanlig uke bestiller vi vel mellom 5-10kg isberg til hver dag. Om sommeren bestiller vi inn mer, s det gr hyppig med salat. I tillegg til dette bruker vi ogs noe mellom 3-4kg hodekl per dag. Bebyleaf og ruccola bruker vi ogs veldig mye av. Alt i alt har vi et ganske hyt forbruk av salater og urter. Vi bestiller fra samme leverandr hver gang; Bama.

Tenker dere at det kunne lnne seg heller dyrke egne urter for minke matsvinn?

Lasse: Nei, som sagt har Egon mange restauranter og det blir ikke like bra kvalitet. Vi har rett og slett for hyt forbruk av nytteplanter til kunne satse p urban dyrking. Jeg ville sagt at det er mer som en egen interesse. Jeg har et eget drivhus i hagen og driver med det p fritiden, men ellers har ikke Egon noen tilknytning eller muligheter til drive urban dyrking. Jeg tror dyrking av egne planter lnner seg mer for sm bedrifter, som for eksempel Emilies Eld i byen.

Siden du driver med urban dyrking p fritiden, har du noen tips til hvordan plantene kan vokse fortere?

Lasse: Jeg s p et TV-program en gang at planter vokser fortere og bedre hvis de hrer p hard rock musikk. Jeg har ikke prvd dette selv, men synes dette hres veldig interessant ut. Hadde vrt kult hvis andre kunne prvd dette og ftt det bevist. Serien het Myth Busters, men jeg tror ikke det gr p TV lenger.

Vi ble veldig overrasket da vi kom fram det viste seg at de ikke hadde noe forbindelse med urban dyrking. Vi fikk ikke de svarene vi trodde vi kom til f p mange av sprsmlene vi hadde forberedt, i og med at omtrent alle omhandlet dyrking av egne nytteplanter til restauranten (noe de ikke driver med). Etter underskelsen med Egon, vurderer vi og dra ned til byen og stille Emilies Eld, eller en annen mindre bedrift, de samme sprsmlene for eventuelt f andre svar.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVIEW WITH THE CHEF AT EGON RESTAURANTS


Last Thursday, some of us went to Egon to ask some questions to the daily leader regarding urban cultivation. We had prepared a questionaire that we wanted to be answered. When we arrived at Egon, we were greeted by the daily manager. She could not answer any of our questions regarding urban cultivation, so instead we talked to one of the kitchen chefs; Lasse.

Do you grow your own herbs? If not; why?

Lasse: Since Egon is such a big chain, we do not have the opportunity to grow our own herbs. If all the Egon restaurants were to do that, there would be very varied quality on the food from restaurant to restaurant. This is simply because we have too much consumption.

Do you use a lot of herbs in your food?

Lasse: We mostly use dried oregano and basil. Oregano we usually buy in large quantities, while we buy basil buns. Besides that, we use a lot of different salads.

About how much salad goes in a week?

Lasse: This varies periodically. In a "regular" week, we order between 5-10 kg ?Isberg? letteccuse every day. In the summer we order more, so it goes frequently with salad. In addition to this we also use something between 3-4 kg of chicken bowl a day. We also use babyleaf and ruccola very much. All in all, we have a fairly high consumption of salads and herbs. We order from the same supplier every time; Bama.

Do you think it could be a good idea to cultivate your own herbs in order to reduce food habits?

Lasse: No, as said, Egon has many restaurants and it does not get as good quality. We simply have too high consumption of utility plants to be able to invest in urban cultivation. I would say that it's more like your own interest. I have a separate greenhouse in the garden and do it in my spare time, but otherwise Egon does not have any connection or opportunity to drive urban cultivation. I think cultivation of own plants pays more for small businesses, such as Emilie Eld in the city.

Since you are doing urban cultivation in your spare time, do you have any tips on how plants can grow faster?

Lasse: I watched a TV show once plants grow faster and better if they listen to hard rock. I have not tried this myself, but I think this sounds very interesting. Had been cool if others could try this and got it proven. The series is Myth Busters, but I do not think it's going on TV anymore.

We were very surprised when we discovered it was found that they had no connection with urban cultivation. We did not get the answers we thought we were going to get on many of the questions we had prepared, because almost everyone intended to grow their own useful plants to the restaurant (something they do not handle). After the survey with Egon, we consider going down to town and asking Emilies Eld, or another small business, the same questions to get other answers.

SPRREUNDERSKELSE

Hei dere! N har vi laget en sprreunderskelse om urban dyrking som kan gjennomfres p nett. Klikk p linken under for gjennomfre den:)

Hello! We have made a questionaire about urban farming and we hope that you will contribute with your answers. Click the link below. 

https://no.surveymonkey.com/r/ZRRWHLP

YouTube kanal!

For at dere skal f et enda bedre innblikk i prosjektet vrt, har vi laget en YouTube-kanal i forbindelse med prosjektet! Det vil i utganspunktet bli lastet opp en video i uka, hvor dere fr se hvordan hver enkelt prosjektuke gr. Her er en intro video, hvor dere fr se vrt "drivhus".

Kanalen vr finner du HER

 

REDAKSJONSMTE 28. APRIL

Den 28 april jobbet vi med prosjektet vrt gjennom et redaksjonsmte, der alle fikk tildelt forskjellige oppgaver innen vrt prosjekt med urban dyrking av nytteplanter. Vi har mange forskjellige roller som trengte bemanning, og noen av de var oppdatere bloggen, Youtube og de andre sosiale mediene, samt oversette de til engelsk. Noen elever lager underskelser for fremme interessen for prosjektet, mens et par andre elever finner fagstoff relatert til prosjektet og skriver innlegg til bloggen vr. Mye av poenget med dette mtet var f lst de eventuelle problemene vi mter p underveis og for samarbeide til de er lst.

Vi har allerede sttt p noen utfordringer innad i de forskjellige rollene. De som skriver det relaterte fagstoffet opplever noen utfordringer med at deres presentasjon/scoop forsvinner om 7 dager, p grunn av manglende Premium abonnement. Vi har ogs hatt noen problemer med noen feilkilder, ellers har det meste gtt greit uten noen store problemer.

Vi satser p et godt arbeid fremover! #staytuned


Editorial meeting, 28th of april

April 28th, we had an editorial meeting. Everyone received various tasks within our project of urban cultivation and utility plants. We have a lot to work on. We updated our blog and our Youtube channel, and all the other social media platforms that we have established. We also translated some of our work into English. Some students make sure to promote the interest of the project and a other students find related subjects and write posts to our blog. The point of this meeting was to solve the possible issues we encounter and to solve them together as a team.

 

We have already experienced some challenges within the different tasks. Those who write the related subject matter experience some challenges that their presentation/scoop disappears within 7 days, due to lack of premium subscription.

 

We are focusing on our work and looking forward to a good result.  #staytuned

SPRSML TIL SEERNE

Det er mange sprsml om det plante selv, her er noen av dem! G gjennom de og del gjerne dine svar med oss i kommentarfeltet.

 

Dyrker dere egne planter?

Kjper du ferdigplanter p butikken, i s fall hvilke?

Hva dyrker dere?

Hvordan dyrker dere?

Hva er negativt og positivt med dyrke egne planter?

Er du positiv til lre mer om urban dyrking?

Intervju med Frank Norbeck og Per-Einar Matzow

N har vi kommet inn i 3. Uke av prosjektet. Vi har jobbet hyppig med prosjektet, blant annet montert reoler, satt opp drivhuset og begynt plante noen av basilikumplantene. Vi har ogs ftt besk av Frank Nordbeck som er vr koordinator og Per-Einar som jobber p Mikrogartneriet, informasjonsgruppen har tatt seg en tur ned til Strindas drivhus i andre etasje og tatt en prat med Frank Norbeck og Per-Einar Matzow.


                         Per-Einar Matzow                               Frank Nordbeck og Elida, 1DBs naturfagslrer

Hva er din rolle i prosjektet?

Frank: Jeg er koordinator for alle lignende prosjekter i bde Nord-Trndelag og Sr-Trndelag. Da er rollen min flge opp ett prosjekt nrere av de 22-23 prosjektene som foregr og da har jeg valgt flge opp prosjektet her.  

Per-Einar: Min rolle i prosjektet er jo det hjelpe til og prve bist med eventuelle sprsml dere har.

Hvorfor mener du prosjektet er viktig?

Frank: Prosjektet er viktig av mange grunner, men det viktigste er det kunne lre av gjre noe i praksis, det man egentlig bare skal kunne pugge i en lrebok. Det er det viktigste. Derfor er det stilig at dere har valgt ta dette prosjektet som dere har ftt fra Per-Einar og Mikrogartneriet som handler om brekraftighet.

Per-Einar: Det er viktig f lurt det her inn i skolen, det er jo tipp topp:) Det her er jo framtiden, og folk m vre mer bevisst p hva de har i hagen og hva de kan ha p kjkkenbenken.

Hva er formlet med prosjektet?

Frank: Formlet er jo litt det samme som jeg sa tidligere, det med lre av gjre og ikke lre av lese i en bok.

Per-Einar: Det er jo lring rett og slett og det f folk mer bevisst over det som er av muligheter. Det ikke trenge et stort drivhus eller mye plass for dyrke planter men at man kan gjre det p kjkkenet sitt.

Hva er planen med resultatet fra prosjektet?

Frank: Prosjektet her er jo faktisk en helt reell problemstilling som Per-Einar mter i butikken hver eneste dag. Kunder kommer inn med ulike sprsml om ang. plantene for f best mulig resultat. Per-Einar har kanskje ikke svar p alt og da er det deres jobb kunne hjelpe han med finne svar. 

Per-Einar: Dere skal ha med dere kunnskap fra prosjektet og at dere skal kunne hjelpe oss med et par problemer ved hjelp av mlinger. S det er jo gjensidig gevinst!

Hva tenker du om framgangen i prosjektet?

Frank: Jeg synes dere har kommet langt og jeg er fryktelig spent p hvor langt dere kommer fram til deres frist med prosjektet. Dere skal jo levere resultater p et tidspunkt som skal vre faglige kvalifiserte resultater og jeg er spent p hvor langt dere kommer, men det vet jo ikke jeg da, jeg er jo bare Frank:)

Per-Einar: Det ser spennende ut og jeg har troen p at dette blir bra samtidig som det er gy !

---------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVIEW WITH FRANK NORBECK AND PER-EINAR MATZOW

We are now moving into the 3. week of our project. We have been working hard with this project. These last few weeks we have set up our shelves, our greenhouse and started planting our basil and mint plants. We have also gotten a visit from Frank Nordbeck who is our coordinator and Per-Einar who works at Mikrogartneriet. Our informational group went down to Strinda?s greenhouse on the second floor and took some time to chat with Frank Norbeck and Per-Einar Matzow.

What is your role in this project?

Frank: I am a coordinator for every similar project in both Nord-Trndelag and Sr-Trndelag. My part is to follow up on one project closer than the other 22-23 projects that are in progress, and I have chosen to follow up on this project.

Per-Einar: My part in this project is to help, and to assist with eventual questions you may have.

Why do you think this project is important?

Frank: The project is important for many reasons, but the most important is to be able to learn of doing something practical, what you were suppose to learn from studying a book. Thats the most important. This is why I think it is cool that you have chosen this project that you have received from Per-Einar and ?Mikrogartneriet? that is about payload.

Per-Einar: It is important to get this kind of exercise in school, that's just super-duper:) This is the future, and people need to be more conscious on what they have in their garden and what they can have on their kitchen bench.

What is the goal with the project?

Frank: The goal of this project is kind of the same thing that I said I the previous question, it is to learn by doing and not to learn by studying in a book.

Per-Einar: The goal is to learn and make people more conscious over the possibility of opportunities that exist. You don't need a big greenhouse or loads of space to grow plants, you can easily do it in the kitchen.

What is the plan forward with the results from the project?

Frank: The project is actually based on problems that Per-Einar face in his store every day. Customers walk in with different questions about plants to get the best result. Per-Einar may not have all the answers and then it is your job to help him find answers.

Per-Einar: You are suppose to have knowledge from the project and you are suppose to help us with a couple of problems with the help of measurement. So it's basically win win!  

What do you think about the progress on the project?

Frank: I think you have come a long way and i'm very curious with how long you will get by the due with your project. You are suppose to hand in results that are both academically qualified results and i'm curious with how far you will get, but i don't know that, i'm just Frank:) 

Per-Einar: It looks very exciting! I believe that this will turn out well, and it?ll be funny to work with as well!

Godt i gang!


N er vi godt i gang med plantingen. Vi har plantet bde mynte og basilikum i bokser med vann og plantenring. P bildene over ser man plantenringen, boksene vi planter i og mynten som er p god vei til bli en stor plante. Vi har ogs laget en logo til dette prosjektet. 

Hva er din favoritt av mynte og basilikum? Kommenter under. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This week, we started planting mint and basil in three different boxes with water and plant nutrition. We have two boxes with basil and one with mint. On the photos above, you can see the boxes we are planting in and the mint. You can also see the plant nutrition we use in the water. We also made a logo as you can see in the middle. 

What is your favourite, basil or mint? Comment down below. 
 

Urban dyrking

I forbindelse med naturfagen jobber vi med et prosjekt som omhandler urban dyrking. Prosjektet er i samarbeid med Mikrogartneriet, fordi de trenger vr hjelp til dyrke nytteplanter og grnnsaker raskere og bedre. Mikrogartneriet er en liten butikk der de dyrker urbane planter som de leverer til restauranter og privatpersoner. I dette prosjektet skal vi dyrke vre egne planter i vann med nringsmiddel. Vi har satt opp et lite drivhus i forbindelse med dette prosjektet med mange forskjellige instrumenter og redskaper for  f det best mulige resultatet. 

Urban dyrkning har blitt veldig moderne den dag i dag. Det blir brukt av mange, inkludert Michelle Obama, som oppmuntret amerikanerne til starte sitt eget drivhus/gartneri i hagen. Urban dyrkning er et bra tiltak til forbedre miljet. I stedet for bruke store lasteskip til frakte mat rundt om i verden som forurenser miljet, kan du produsere mat nrmere ditt eget hjem. Selv om dette virker som en veldig god ide, er det mange som er skeptiske til disse typer prosjekter. 

Maurice Hladik, forfatteren av Demystifying Food from Farm to Fork, sier i artikkelen at urban dyrking er en fin hobby, men mener ogs at det ikke kan lse sult i verden. Andre kan stille sprsml om det erstatter noe som er bedre eller verre. 

Norge har gode forutsetninger til urban dyrking, fordi vi har god og fruktbar jord og et godt klima. Det er mange andre land i verden som ikke har samme forutsetninger til utfre urban dyrking. Land som har varmt klima ret rundt, har nok ikke den samme fruktbare jorden som vi i Norge har. 

For oppsummere er urban dyrking blitt en trend i lpet av de siste rene, og mange driver med denne trenden. Mange mennesker oppmuntrer andre til starte sitt eget gartneri. Urban dyrking er ogs en fin mulighet til forbedre miljet. Selv om det er mange som er skeptiske til urban dyrking, og mener det er mer enn hobby som ikke kan lse sult i verden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In science class, we are working on a research project about Urban Farming. This project is in cooperation with Mikrogartneriet, because they need our help to grow plant and vegetables faster and better. ?Mikrogartneriet? is an urban farm store, that delivers to restaurants and individuals. In this project we are going to plant our own vegetables in water. We have built our own little greenhouse for this project, with a lot of different instruments to get the best possible result for this project.

Urban Farming is a big trend today. Its practised by a lot of people, including us and Michelle Obama, who encouraged the Americans to start their own backyard garden. Urban Farming is a good way to improve the environment. Instead of using cargo ships to ship food around the world that produces toxic polutions, you can make and produce your own food closer to your home. Even though this seems like a fantastic idea, many people are still sceptical to this kind of projects. 

Maurice Hladik, the author of Demystifying Food from Farm to Fork  says in the article that urban farming is a nice hobby, but she also thinks that we can't solve world hunger with urban farming. And other people question if it is replacing something that is better or worse. 

Norway has a good prerequisite for urban farming, because we have a lot of soil that can be fertilized and the climate is probably perfect for this. There are a lot of countries in the world that dont have the same opportunity to implement urban farming. Countries that have hot climate all year around, may not have the same fertilized soil that we have in Norway. 

To summarize urban farming is a big trend today, practiced by many people. Lots of people encourage others to have their own backyard garden. Urban farming is a great way to improve the environment. Even though there are some people that is not that positive to urban farming, and thinks that it is more of a hobby than something that can end world hunger.

Introduksjon

P Strinda VGS fikk 1STD og 1IDB besk av Mikrogartneriet. Mikrogartneriet ga oss et oppdrag som innebrer at vi blant annet skal finne ut om planter vokser raskest i kokosjord eller i vann og hvilken temperaturstyrke som gjr at nytteplantene vokser raskest. 

Dette vil vi jobbe med som et prosjekt i naturfagstimene fram til 31. Mai. I forbindelse med dette oppdraget skal vi oppdatere denne bloggen for vise fremgang i prosjektet. Vi vil jevnlig oppdatere deg med tips og bilder som kan hjelpe deg steg for steg med gro planter i vann hjemme hos deg!

Flg oss gjerne p disse sosiale mediene for mer info:

Facebook: https://www.facebook.com/Strindagartneriet1STD/

Instagram: https://www.instagram.com/strindagartneriet/ 

Snapchat: strindagartneri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1STD at Strinda high school, in cooperation with the Micronurcery, are going to research if plants grow better in coconut dirt or with water. We will be working with this as a science project at school until May, 31st. In conjunction with this project, we will be updating this blog to show our progress in this project. We will be updating you with tips and photos to help you step by step to grow plants in your home! 

For more information take a look at and follow our facebook page, snapchat and instagram:)

Facebook: https://www.facebook.com/Strindagartneriet1STD/

Instagram: https://www.instagram.com/strindagartneriet/ 

Snapchat: strindagartneri


 

Les mer i arkivet Mai 2017 April 2017
strindagartneriet

strindagartneriet

17, Trondheim

Hei, velkommen til vr blogg! Vi er en elevbedrift fra Strinda VGS som samarbeider med Mikrogartneriet i Trondheim, om forske p urban dyrking av nytteplanter. Flg med videre!

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits